Koľko stojí maľovanie bytu?

Chcete rekonštruovať a stojíte pred otázkou koľko stojí maľovanie bytuMaľovanie bytu môže byť komplexným rekonštrukčným zásahom v prípade, že sú steny poškodené, zatečené, navlhnuté prípadne odolávajú zubu času a degradácia materiálu je zjavná.

Všetko závisí od požiadavky investora. Maľovanie bytu prebieha v dvoch alebo viacerých vrstvách? Koľko stojí maľovanie bytu bez výspravok len so základným penetrovaním? Pri posudzovaní týchto otázok treba na prvotnej obhliadke zhodnotiť stav, prípadne zmerať vlhkosť stien a prezrieť praskliny, či iné poškodenie. Maliarske práce potom môžu byť až sekundárnym zásahom, ktorému predchádza vyspravenie povrchu sadrou, omietkou, či sanačnou vrstvou na elimináciu plesní, či po zatečení.

Koľko stojí maľovanie bytu v základe?

Pri základne maľovke hovoríme o prvotnom penetračnom nátere, tak, aby farba lepšie priľnula k povrchu, prípadne aj oškrabanie pôvodného náteru ktorý by sa inak odlupoval alebo chytal na maliarsky valec. Následne sa po vyschnutí penetračného náteru aplikuje prvá vrstva maľovky. Táto sa zvyčajne prekrýva ďalšou vrstvou, keďže aj po preschnutí dostatočne neprekryje povrch. Po aplikácii dvoch vrstiev je stena zvyčajne dostatočne prekrytá. Pri cenotvorbe je nutné posudzovať rozsah prác, cenovú reláciu použitých materiálov a samozrejme celkovú výmeru. Pri už spomenutom základnom dvojnásobnom nátere môže investor počítať s cenou v rozmedzí 2-5 EUR na meter štvorcový maľovky. V závislosti od vyššie spomenutých aspektov.

Koľko stojí maľovanie bytu pri poškodení stien?

Maľovanie bytu sa pri rozsiahlom poškodení stien a povrchu môže výrazne predražiť. Takéto náklady navyše sú však opodstatnené. Vlhkosť v stenách dokáže  narobiť dlhodobo veľa problémov ak situácia nie je riešená správne. V prvom rade treba dôkladne zhodnotiť stav zatečenia a posúdiť, či je nutné oškrabať nie len povrchový náter ale aj omietku až po tehlu alebo iný nosný prvok steny. Potom je nutné nechať povrch dôkladne preschnúť, prípadne z neho vlhkosť vytiahnuť odvlhčovačmi. Až po vyschnutí je možné steny opätovne vyspraviť, vyomietať a zasanovať. Maľovky prichádzajú až posledné. Aj z uvedeného vyplýva, že takéto práce si vyžadujú naozaj triezve zhodnotenie stavu a odborný prístup.

Zodpovedanie otázky koľko stojí maľovanie bytu teda závisí od 1.stavu stien, 2.požiadavky investora, 3.zhodnotenia reálneho rozsahu prác odborníkom. Je teda zrejmé, že odpoveď bude vyplývať až z dôkladnej obhliadky. Odporúčame nechať si poradiť obhliadajúcim odborníkom a nesnažiť sa za každú cenu ušetriť, pokiaľ nie sú dostatočne známe špecifiká prác. Platí pravidlo, že je lepšie na začiatku daný projekt premyslieť do detailu a zistiť čo najlepšie skutočný stav, a až potom vykonať to, čo je naozaj nutné aby sa časom opäť neukázal rovnaký problém.