Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Aj Vás zaujíma, čo sa skrýva pod pojmom ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce? Stavebné kompletizačné práce vo všeobecnosti sú charakterizované najmä takými prácami, ktoré sa vykonávajú po základných prácach na danom projekte. Môže ísť o dobudovanie nenosných prvkov stien, maliarske … Read More