Koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave?

Aj napriek výraznému developmentu v stavebnej oblasti pre západné Slovensko zostávajú budovy, ktoré si rekonštrukciu zaslúžia tak z vonka ako aj zvnútra. Ak hovoríme primárne o obytných domoch tie majú samozrejme rôzne stupne opotrebenia v závislosti od použitého materiálu a veku stavby samotnej. V bytových domoch v Bratislave a okolo dnes žije veľké množstvo ľudí a tí samozrejme vnímajú toto opotrebenie. Preto častokrát vystáva otázka koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave.

Pri posudzovaní rekonštrukčných prác, konkrétne rekonštrukcie bytu, musíme brať do úvahy viacero premenných. Na vrchu samozrejme stojí samotná požiadavka investora.
Rekonštrukcia bytu v Bratislave sa svojim rozsahom môže blížiť k jednoduchému zásahu kde sa povrchovo upravia steny, vyspravia sa prípadné nedostatky, ktoré sa prejavili pod vplyvom času ako sú škáry, praskliny, či iné nerovnosti. Môžeme sa však dostať aj k oveľa komplexnejšiemu projektu, ktorý je nutné spracovať krok po kroku, systematicky.


Príkladom takejto rekonštrukcie bytu v Bratislave môže byť požiadavka na kompletnú výmenu elektrických rozvodov (hliník za meď), spolu s výmenou podláh, okien, stierok, prípadne kuchynskej zostavy. Takého práce sú potom zjavne náročnejšie, trvajú dlhšie a stoja viac peňazí. V konečnom dôsledku však platí, že keď už raz rekonštrukcia bytu začne je najlepšie spraviť čo najväčší objem prác ktoré má investor naplánované, naraz. Keď sa už práši, je hluk a domáci obyvatelia musia strpieť dočasný diskomfort, rozhodne odporúčame práce zhrnúť do jedného väčšieho balíka.

Ako teda správne rozpočítať náklady na rekonštrukciu bytu v Bratislave?
Ak začneme od podlahy, treba počítať s nasledovným postupom. Vytrhanie prípadné vysekanie alebo vybúranie podláh s odvozom a ekologickou likvidáciou, následné posúdenie povrchu. Pri rekonštrukciách podláh podklad vždy odporúčame vyrovnať samonivelizačnou stierkou. Predíde sa tak viacerým nepríjemnostiam. Tomuto postupu ešte predchádza brúsenie, penetrovanie, prípadne ďalšie kroky v závislosti od stavu pôvodného povrchu.

Nasledujúce búracie práce môžu mať rôzny charakter. Ak sa búra stará kúpeľňa, búrajú sa priečky alebo menia elektrické rozvody. Zo všetkého vzniká odpad a prašnosť na ktorú sa treba pripraviť.

Prenájom veľkokapacitného kontajnera môže stáť niekoľko sto euro, nie vždy to však veľkosť pozemku, či prístup k stavbe dovoľuje. Preto je možné využiť aj služby tzv. Búracích pracovníkov, ktorí odpad a suť hneď po vybúraní vyvezú na svojom vozidle.

Už len z týchto riadkov je zrejmé, že zodpovedanie otázky – koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave? sa môže javiť ako výzva.

Nadväzujúce ďalšie práce ako zoškrabanie starých povrchov stien, opravy, či maliarske práce je nutné posudzovať obozretne, pretože pri starých objektoch je veľké riziko nasiaknutého, či inak znehodnoteného muriva. Pri paneloch je to typické zvetrávanie a oddeľovanie sa jednotlivých súčastí od seba, ktoré držia pohromade vďaka oceľovému skeletu. 


Pre všetky tieto spomenuté dôvody a oveľa viac ďalších, musí byť každému investorovi zrejmé, že odpoveď koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave  naozaj nemá okamžitú jednoznačnú odpoveď. Ani ju mať nemôže. V závislosti od množstva úkonov sa musí každý skúsený stavebník ohradiť, že okamžitá cenotvoba „z brucha“ nie je možná a rozhodne nie presná. Ak investor natrafí na realizátora, ktorý by dokázal určiť koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave bez dôkladnej obhliadky, posúdenia stavu a ďalšieho množstva detailov, treba si dať na takéto správanie pozor pretože to môže spôsobiť veľa nepríjemných a hlavne neplánovaných výdavkov navyše.

Ak aj vás zaujíma, koľko stojí rekonštrukcia bytu v Bratislave, neváhajte sa na nás obrátiť a my vám po obhliadke pripravíme cenovú ponuku.