rekonštrukcia bytového jadra

Aj Vás zaujíma koľko stojí rekonštrukcia bytového jadra a ako vlastne takáto rekonštrukcia prebieha?

V tomto texte si zodpovieme základné otázky typu: čo obnáša prerábka bytupostup prerábky dvojizbového byturekonštrukcia bytu a spomenieme aj čo obnáša celková rekonštrukcia bytu v Bratislave a okolí.

Pred začatím akejkoľvek rekonštrukcie stojí rozhodnutie investora, čo vlastne chce rekonštruovať a v akom rozsahu. Rekonštrukcia bytového jadra si vyžaduje dôsledné plánovanie všetkých technických a profesijných postupov.

Začína sa obvykle vynosením nábytku, následne búracími prácami, kde sa buď mení dispozícia bytu odstránením priečok, dobudovaním nových priečok, prípadne oboje. Búracie práce však môžu pokračovať aj kompletnou rekonštrukciou rozvodov vody a elektriny. V tom prípade je nutné vytrhať starú kabeláž a vytvoriť drážky pre novú, prípadne pripraviť nové cieľové riešenie pre zástrčky a vypínače, tak aby spĺňali aktuálne bytové požiadavky.

Ďalej sa môžeme pozrieť na podlahu. Rekonštrukcia bytového jadra obnáša zvyčajne aj kompletnú výmenu nášľapných vrstiev podlahovej krytiny, poteru, či iného materiálu, ktorý je pre daný objekt vlastný. Zo skúsenosti a pre technologickú správnosť vždy odporúčame investorovi takýto zásah do podlahy ošetriť vyrovnaním, teda nivelovaním. V dnešnej dobe je na trhu množstvo materiálov vysokej kvality, ktoré dokonale pripravia nášľapné vrstvy na položenie kobercov, linolea, vinylových podláh, či keramickej dlažby. Výber je na investorovi a možnostiach daného priestoru.

Ak je už prerábaný priestor dispozične vyriešený podľa predstáv všetkých strán, potom sa môžu začať vyberať jednotlivé materiály a ich využitie. Účelom tohto článku nie je zhodnocovať, kam ktorý materiál použiť, skôr len poukázať na dôležitosť správneho výberu. Na to vplýva budúce možné zaťaženie podláh, vplyvy vody a iné.

Rekonštrukcia bytového jadra je prestavbový proces, počas ktorého sa môžu vyskytnúť rôzne nepredvídané skutočnosti. Hlavne pri rekonštrukcii starých bytov musí investor počítať s neplánovanými výdavkami, keďže takáto rekonštrukcia starého priestoru vždy skrýva aj práce, ktoré vopred nie je možné odhadnúť , či predpokladať. Pri cenotvorbe to musí zohľadniť aj samotný realizátor projektu a nechať si buď dostatočnú rezervu, alebo o tejto skutočnosti vopred upovedomiť investora, ktorý nie vždy je znalý pomerov. Koniec koncov, je to na zodpovednosti skúsenejšieho odborníka, ktorého si investor na túto prácu najal aby realizácia projektu prebiehala hladko a bez zbytočných navýšení.

Po ukončení búracích a hrubých stavebných prác nastupujú profesisti, ktorý sa venujú maliarskym prácam, detailom, či opravám. Táto fáza je veľmi dôležitá, pretože opadol prach stavby a finálne sa dokončujú jednotlivé postupy. Celý projekt sa tak začína kryštalizovať a naberať finálne kontúry. Nezabúdajme, že rekonštrukcia bytového jadra je na začiatku veľmi špinavý a prašný proces, ktorý sa ale postupne preklenie do túženého stavu nového bývania. Investor sa tak musí obrniť trpezlivosťou a častokrát si musí nájsť na určitú dobu náhradné bývanie. Stále ale platí, že dnešná dobra prináša široké spektrum kvalitných materiálov, ktoré svojou spoľahlivosťou a správnym technologickým postupom docielia vytúžený výsledok. Ostatné je potom už na šikovnosti profesistov a celkovom manažmente stavby, ktorý neopomenie jednotlivé procesy a dokáže ich zladiť tak, aby boli nie len technologicky správne, ale aj ušetrili čas strávený pri rekonštrukcii. 

Záverom teda možno zhodnotiť, že rekonštrukcia bytového jadra je síce rozsiahly stavebný zásah v danom byte, ak sa ale vykoná správne, objednávateľ sa môže po dlhé roky tešiť z nového bývania.